Tuesday, 13 December 2011

Tuliskan suku kata kvk yang betul

k a _______

t i _______


s e _______


s i _______


g a _______


Isikan huruf vokal berdasarkan gambar
                       s __ m __ t 

                                                                             


  k __ t __ k

                         
                        s __ p __ t


g __ j __ h
                        
                         t __ k __ s

Padankan gambar dengan perkataan


                     
                      t i k u s


                                      

                         
                    g a j a h                                                                


                                   

                                         s e m u t                    
                       k a t a k                    
                     
                            s i p u t


                                                                                          Monday, 12 December 2011